Vironniemen päiväkodin (Virtsu) Mahdollisuuksien maailma -blogissa halutaan ’Suomi 100’- vuoden kunniaksi kertoa muillekin siitä hienosta yhteistyöstä, johon Virtsussa haluamme panostaa. Tässä hankkeessa keskitymme niihin menetelmiin, joilla yhdessä etsimme keinoja rakentaa lapsille tietä mahdollisuuksien maailmaan. Haluamme tarjota lapsille mallin aikuisista, jotka arvostavat lapsia, välittävät ja kannustavat, antavat lapsille tilaa ja aikaa, ovat suvaitsevaisia ja yhteistyökykyisiä. Keskeistä on ilo yhdessä tekemisestä ja tasa-arvo.

MIKSI ME YHDESSÄ – MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN?

Uusi varhaiskasvatuslaki ja pian valmistuvat varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet painottavat kotien aktiivista mukanaoloa suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kerromme yhteistyön tärkeydestä varhaiskasvatuksessa ja ponnisteluistamme sen eteen kuvaamalla helsinkiläisen Vironniemen päiväkodin elämää vanhempien, lasten ja päiväkodin aikuisten kirjoittaman blogin avulla.

Jakaaksemme kokemuksia vanhempien osallistumisesta järjestämme keväällä 2017 kokoontumisen muiden vanhempainyhdistysten kanssa.

Päätämme hankkeen syksyllä 2017 lasten ja vanhempien yhteiseen juhlaan Säätytalossa Helsingissä ja julkaisemalla syntyneet ajatukset.

Hanke koordinoi Virtsun Kannatusyhdistys ja päiväkodin aikuiset. Blogissa julkaisemme tunnelmia, tapahtumien kuvauksia, ajatuksia, ihmettelyjä ja videoita joita ovat tuottaneet kaikki mukana olevat: henkilökunta, vanhemmat ja lapset.

Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

suomifinland100-banneri_sininen_rgb_790x444