Päiväkodin johtamisessa tarvitaan sydäntä, sinnikkyyttä ja huumoria. Isona osana on myös itsensä tunteminen. Ennen kuin voi johtaa muita on tunnettava itsensä ja huolehdittava myös omasta kehittymisestä ja voimavaroista.

Työ sopivassa suhteessa muuhun elämään takaa parhaan tuloksen ja levollisuuden sekä mielen fokusoitumisen oikeisiin asioihin. Työyhteisössä vallitsee monia eri tunnetiloja ja tunteita laajassa skaalassa, ja niiden merkitys korostuu erityisesti varhaiskasvatustyössä. Lähestymistapa voi olla positiivinen tai negatiivinen, ja toisten tunteiden erottaminen omista ja niiden huomioiminen vuorovaikutuksessa ja päätöksissä on tärkeää.

Päiväkodissa on oltava johtajana ja kasvattajana jatkuvasti kiinnostunut ihmisistä, yhteiskunnasta ja siinä esiintyvistä ilmiöistä. Kulttuuriset tavat ja toisaalta myös niiden jatkuva hioutuminen uuteen muotoon vie koko yhteiskuntaa tulevaisuuteen.

Johtaja luotsaa porukkaansa eteenpäin tuntien heidät ja kannustaen heitä jatkuvasti kehittymään työnsä eri osa-alueilla. Yhdessä olemme enemmän. Aidon uteliaisuuden ja tutkiskelun kautta, hyviä kysymyksiä ja malleja luoden voimme saada aikaan yhteisön, jossa edistetään oppimista ja kaikkien työhyvinvointia. Tämä siirtyy suoraan myös lasten hyvinvoinniksi.

Hyvässä työyhteisössä luottamus on niin suurta, että myös erehtyminen ja virheet sallitaan. Toisaalta tärkeämpää kuin tehdä asiat oikein, on tehdä oikeita asioita. Oleellista on myös ilo ja huumori, jotka välittyvät yhteisöstä. Läsnäolo, myötätunto, rentous ja yhdessäolosta nauttiminen ovat parasta myös meidän Virtsussa!

Tekstin kirjaili Kriistina